C-bygel med dubbelclinch

Nyheter
Publicerat 2018-02-16

En lösning på en specialanpassad C-bygel till vår batteridrivna stuknitningsmaskin.

Denna lösning på C-bygel har vi tagit fram för en kunds räkning inom ventilationsindustrin. C-bygeln är uformad för att göra två stuknitar samtidigt vilket gör att både ledtid och produktionskostnad sänks samtidigt. Kraftenheten är vår batteridrivna handenhet.

Kontakta oss för specialanpassade lösningar till er produktion!