BTM Toggle press med kundanpassad C-bygel

Nyheter
Publicerat 2018-03-19

C-bygel anpassad efter en kunds applikation inom ventilationsindustrin, driv av en 2-ton Toggle press och är utrustad med Tog-L-Loc 3,8.

C-bygel som  tillsammans med ett ballansblock hängs i ett traverssystem med en arbetsyta på 11×4 meter, vilket medger ett större operationsområde.

Utrustningen  är flexibel på många sätt, som att den är  utrustad med dubbla tvåhands- trigger vilket innebär att operatör kan välja om utrustningen skall manövreras från höger eller vänster sida. Det går också att välja manövrering av  utrustning i horisontellt eller vertikalt operatörsläge. Som hjälpmedel till att stuknitnen skall hamna rätt finns en laserpekare monterad.
Pressen är pneumatisk och matas/styrs av separata ventiler.