BTM Scandinavia expanderar

Nyheter
Publicerat 2021-04-01

BTM Scandinavia AB förvärvar Kunder, Maskiner, Lager, övriga Inventarier och delar av personalen i Promatek AB från och med 2021.04.01. Merparten av kunder och leverantörer i f.d Promatek AB följer, i och med detta förvärv, med över till BTM Scandinavia AB.

BTM Scandinavia AB förvärvar Kunder, Maskiner, Lager, övriga Inventarier och delar av personalen i Promatek AB fr.o.m 2021.04.01. Merparten av kunder och leverantörer i f.d Promatek AB följer, i och med detta förvärv, med över till BTM Scandinavia AB. Alla våra kunder kan förvänta sig bibehållen service och support som dessa är vana vid. Det som nu adderas till för alla kunder och leverantörer är den samlade kompetensen, BTM’s och Promateks. Ett nätverk som är worldwide.

Bakgrund och historik
BTM Scandinavia AB är ett privatägt aktiebolag som ägs av Bo Claesson och Stefan Unosson. BTM Scandinavia AB har sitt säte i Kalmar. BTM Scandinavia grundades av BTM Company i USA som tog sin början 1987 i att BTM Company etablerade Berema – sedermera Altlas Copco som distributör för BTM Companys produktportfölj och då under namnet BTM Scandinavia.

2008.06.01 förvärvas alla aktier i BTM Scandinavia AB av Bo Claesson och Stefan Unosson. Bo med bakgrund som ägare av Karlskronaföretaget Evolator AB och Stefan som (dåvarande) ägare av Promatek AB är i grunden två entreprenörer med ingenjörsbakgrund. Sammantaget besitter Bo och Stefan ca 85 års erfarenhet från Produktion och sammansättningsteknik. Större delen av denna tid har Bo och Stefan agerat tillsammans i olika utvecklingsprojekt. De senaste 25 års erfarenheterna i BTM har kretsat kring Stuknitning/Clinch vilket är BTM’s huvudsakliga affär – main business.

Sammanfattningsvis
Det vore en kraftig underdrift att inte påstå att BTM Scandinavias förvärv av Promatek är naturlig och återförenande och har förutsättningar att förstärka BTM’s position på marknaden. Den största förändringen för Promateks kunder blir att ändra namnet till BTM Scandinavia AB i sina ”rullor” och ”damma av” och återuppta kontaktnamnen Stefan Unosson och Bo Claesson. Adressen blir densamma dvs. Franska vägen 32, 393 56 Kalmar. För enkelhetens skull så kan Promateks kunder även ändra telefonnumret till 0480-868 75 och 9 gånger av 10 så kommer Marie-Louise Lukk att välkomna er till BTM Scandinavia AB.

BTM Scandinavia AB har sedan 2008 haft en årlig tillväxt på ca: 15%. Om vi nu bortser från Pandemins Covid19:s avtryck för 2020 så ökar förutsättningarna för att denna tillväxt kan fortsätta genom förvärvet av Promatek. Ni kan läsa mer om oss på Om BTM Scandinavia – BTM Scandinavia AB och följ oss gärna i våra sociala medier.