Clinching – Ett grönare val

Nyheter
Publicerat 2023-10-20

För att kunna möta framtiden är en hållbar produktion av största vikt. Tillsammans kan vi arbeta med utveckling och effektivisering. Clinching är inte bara en lösning för att förbättra din tillverkningsprocess, utan också en möjlighet att främja både hållbarhet och lönsamhet.

Vi på BTM prioriterar hållbarhet och som led i detta arbete lägger vi extra fokus på hållbarhetsmålen i Agenda 2030, vilka syftar till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.

Vårt bidrag till en hållbar utveckling bygger bland annat på följande:

  • Att verka för en hållbar värdekedja (Delmål 12-2 och delmål 8-8)
  • Att medvetandegöra kunder och konsumenter (Delmål 8-4 och 12-8)
  • Att utveckla och sprida teknik som bidrar till ett bättre samhälle (Delmål 8-2 och 17-6)
  • Att främja personlig utveckling på arbetsplatsen (Delmål 5-5)

Genom att välja Clinching som din metod för att sammanfogning av tunnplåt bidrar du till en hållbar utveckling. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!

 

Clinching en ren produktion ur alla synvinklar