Kontakt

Creating clinching solutions

Kompletta lösningar för stuknitning och håltagning av plåt

Ventilation

I lätta och självbärande konstruktioner som ventilationsmoduler är stuknitning ofta överlägsen som fogningsteknik, eftersom den är skonsam mot som aluminiserade eller galvaniserade ytskikt.

Vitvaror

Vid fogning av paneler och konstruktioner i tunn plåt som i vitvaror är stuknitning ofta optimal. Tillverkningen blir dessutom ren och ställer inga krav på produktionsmiljön.

Fordonsindustri

Stuknitning ger fördelar som hållfasthet i kombination med obetydlig materialpåverkan vilket resulterar i konstruktioner med låg vikt. Idag är ca 12% av fogarna i en personbil stuknitar. Totalt består en personbil av ca 3000 fogar.

Byggindustri

Vid tillverkning av t.ex. inredningssektioner, balkkonstruktioner, paneler eller beklädnad för byggindustrin ger stuknitning en hållfast och tidsbeständig fog som bibehåller korrosionsskyddande ytskikt och behandling.

Allmänt

Jämfört med andra fogningsmetoder förbrukar stuknitning mindre energi och material, och eftersom ingen värme tillsätts avges inga gaser. Dessutom så, när produkten väl når slutet av sin livscykel, är den enklare att sortera för återvinning.

BTM:s fördelar

  • Miljövänlig
  • Sänkta ledtider
  • Låg energiförbrukning
  • Ingen värme
  • Ren tillverkning
  • Låg bullernivå
  • Kostnadseffektivt
  • Ingen svets
  • Inget tillsatt material
  • Inga restprodukter

Personal

Marie-Louise Lukk
Stefan Unosson
Bo Claesson

Referenser

Blomdahls mekaniska

Vi är mycket nöjda med investeringen som fungerat helt underhållsfritt. Fördelarna är så många och efterkalkylen visar att investeringen betalade av sig på väldigt kort tid för oss, säger Jan Blomdahl som är ägare och produktionschef.

Kunder