Håltagning

Innovativa och effektiva lösningar för håltagning

Vi erbjuder kundanpassade maskiner för håltagning, såväl manuella som automatiserade i tillverkningslinje. Företrädelsevis återfinns våra utrustningar som universella pressar för manuell betjäning eller som en ingående funktion i en tillverkningslinje. Maskinerna finns både som fasta- och rörliga robotlösningar, med Pneumatic, Air/Oil, Hydraulik eller Servo-drift.

Mer information om håltagning hittar du i broschyrerna nedan – eller genom att kontakta oss!

  • Flexibla drifter
  • Robotmontering
  • Off-set-applikationer
  • 1-50 ton
  • Snabba byten av verktyg
  • Flera verktyg i samma

Håltagning med vår batteridrivna handmaskin ULBG452 som kraftkälla