Stuknitning

Enkelt, effektivt och skonsamt.

Stuknitning är ofta den mest kostnadseffektiva och praktiska lösningen för fogning. Systemet består av en maskin utrustad med stans och dyna för det system du väljer, och kan användas både handhållet, som universalmaskin, kundanpassad specialmaskin, eller i linjeproduktion.

Våra olika tekniker för stuknitning har olika egenskaper, men gemensamt för alla är att de skapar ett starkt förband utan att tillföra annat material eller tillföra värme. Vilken teknik som används styrs av vilka material som ska fogas samman.
Själva verktygen har lång livslängd och klarar normalt 300 000 fogar innan de behöver bytas. Därför är de oftast både en kvalitativ och ekonomisk lösning, både för dig och för slutkund.

Maskinerna kan användas handhållet och i serieproduktion, men det senare är det vanligaste då man i volym får ordentlig utväxling på vinsterna med stuknitning.

Tog-L-Loc in action

Konkurrenskraftig konstruktion
– både för dig och slutkund

Stuknitning jämförs ofta med punktsvetsning, vilket är ett av de vanligare alternativen. Men att välja stuknitning ger många fördelar. En riktigt applicerad och utförd stuknitningsprocess kan sänka totalkostnaden för din produkt med 80% i jämförelse med punktsvetsning. I jämförelse med andra metoder som t.ex. nitning är fördelarna ännu större. Våra tekniker klarar en total materialtjocklek upp till 8 millimeter som standard, och ett brett spann av olika material med varierande egenskaper.

Stuknitning ger både dig och din kund en produktion och slutprodukt som gör er konkurrenskraftiga – och nöjda.

Stuknitning ger:

  • Kostnadseffektiv serietillverkning
  • Hög repeternoggrannhet
  • Energisnål produktion
  • Inget tillsatt material eller värme
  • Inga restprodukter

Läs mer om: 

Våra olika verktyg för stuknitning»

Våra maskiner»


Nedan hittar du PDF-broschyrer om stuknitning generellt och om de olika patenterade BTM-teknikerna.