Robot-Cell med utrustning från BTM

Nyheter
Publicerat 2016-11-29

Robot-Cell med BTM Stand Alone Press för stuknitning inom ventilationsindustrin. Verktyg som används är Lance-N-loc 3,0 mm. Lance-N-Loc används oftast när det är fler lager än två som skall sammanfogas och är rektangulär i sitt utförande. Den används med fördel när det handlar om hårda och rostfria material.

Stuknitning snabbt och säkert med hög hållfasthet.