Full aktivitet hos BTM Scandinavia!

Nyheter
Publicerat 2017-01-27

Hos BTM är det full aktivitet med att stuknita prototyper till kunder.

Det märks tydligt att det är fullt tryck ute hos industrierna. Det är främst bilindustrin och byggindustrin. Just hos byggindustrin märks det en tydlig uppgång , alla företag som har produkter för nybyggnation har hög aktivitet. Många av dessa företag har dessutom konstaterat att det finns många ekonomiska fördelar med BTM Scandinavias sammanfogningsmetod stuknitning som också har gett BTM förtroendet till samarbete.

 

 

 

 

 

 

 

DSCN4493  DSCN4468