BTM testkör hydraulisk 20 tons press

Nyheter
Publicerat 2022-06-21

Här visar vi första skarpa testet med en av de hydrauliska 20 tons pressar för håltagning som snart ska gå iväg till kund. Fungerar som det ska!